Police Social Services

Police Social Services

Police Social Services in the City of Prospect Heights are a coordinated effort with all departments including the Prospect Heights Police Department. In our stations, our Social Worker helps provide assistance to our residents in Domestic Violence, Sexual Assault, Child Abuse or Neglect, Crime Victims and their families. Our Social Worker also helps with Substance Abuse, Homelessness, Family Problems including Juvenile issues and Marital Conflicts.

Police Social Services is available by phone or by appointment at our station Monday through Friday. You can contact them at (847) 398-5511 X117. You can also email Rosangela at rmaldonado@prospect-heights.org (Spanish & English).


Spanish

Los servicios sociales en la ciudad de Prospect Heights es un esfuerzo coordinado de todos los departamentos, incluyendo el Departamento de Policía de Prospect Heights en conjunto con Omni Youth Services. En la estación de la policía hay personal profesional que apoya a las víctimas de la Violencia Doméstica, Asalto Sexual, Abuso de niños o negligencia, las víctimas de crimen y sus familias. Ellos también proveen información y referidos para las personas con problemas de abuso de alcohol o drogas, falta de vivienda, problemas familiares, problemas con menores de edad y conflictos matrimoniales.

Para comunicarse con nuestro personal que apoya a las víctimas llame al (847) 398-5511 X117 y haga una cita en nuestra estación de lunes a viernes.

 

 

Polish

Usługi socjalne w mieście Prospect Heights są skoordynowanym wysiłkiem wszystkich służb i departamentów, łącznie z Departamentem Policji współpracujacym z Omni Youth Services. Pracownicy społeczni w Departamencie Policji pomagają ofiarom przemocy domowej i seksualnej, dzieciom które są ofiarami przemocy, znęcania lub zaniedbania oraz innym ofiarom przestepstw na terenie naszego miasta. Można u nich również uzyskać informację i poradę w przypadkach uzaleznień, bezdomności, problemach małżeńskich i rodzinnych oraz wkonfliktach z nieletnią młodzieżą.

Nasi pracownicy społeczni są dostępni telefonicznie, od poniedziałku do piątku, pod numerem (847) 398-5511 X117 lub po wcześniejszym umówieniu się na posterunku policji. Możesz także zostawić wiadomość poprzez pocztę internetową w języku polskim, hiszpańskim lub angielskim pisząc na adres: rmaldonado@prospect-heights.org.

  1. Rosangela Maldonado (Spanish & English)

    Police Social Services